Southeast University School of Medicine Master's Supevisor List

(2017.11.02 update)

 

Internal MedicineCardiovascular science

Naifeng LiuGenshan Ma,  Yi FengLiqun Ren,  Jiandong Ding,

Chengchun TangQiming DaiYuyu YaoJiayi TongHong Zhi,

Lijuan Chen

GastroenterologyRuihua Shi,  Hong Chen,  Xilong Ou,  Qian Yu
Respiratory MedicineXiaoli Zhu,  Yuan Yang,  Xihua Wang,  Shuhua Han
Nephrology

Bicheng Liu, Xiaoliang Zhang, Kunling Ma, Hong Liu, Rining Tang,

Linli Lv

HematologyJiahua Ding,  Baoan Chen,  Jian Cheng,  Jun Wang,  Zheng Ge*
Rheumatology and Autoimmune DiseaseWang Meimei (suspended enrollment)
EndocrinologyZilin Sun,  Yao Wang,  Hui Jin ,  Shaohua Wang,  Ling Li
SurgeryGeneral Surgery

WenhaoTang, Zhenling Ji, Xin Shi, Jiahua Zhou, Yanan Zhang,

Junsheng Li, Guocan Zheng, Qingsong Tao

Zhangjun Cheng *

Burn Plastic SurgeryMeng Xiong

Cardiothoracic

Surgery

Tao Xue
NeurosurgeryLukui Chen,  Yang You,  Wenhong Wang
Orthopedics

Xiaotao Wu, Chen Wang, Zanli Jiang, Shaodong Zhang

Yonggang Li, Zengxin Gao, Yuntao Wang, Jun Lu

Yunfeng Rui, Ke Ren *

UrologyMing Chen,  Shuqiu Chen, Bin Xu *
PediatricsLixing Qiao,  Li Jiang (suspended enrollment)
General PracticeWenji Chen
Dermatology and VenereologyFei Wang
Neurology

Zhijun Zhang, Fuling Yan, Hong Zhou, Qingguo Ren, Yijing Guo,

Feng Bai, Chunming Xie

Medical Imaging and Nuclear Medicine

Gaojun Teng, Gang Deng, Jinhe Guo, Shicheng He, Jiyang Jin,

Shenghong Ju, Wanhua Liu, Bin Liu, Qin Lu, Qiuzhen Xu,

Cheng Li, Jia Li, Jiacheng Liu, Xingui Peng *

Clinical Laboratory DiagnosticsGuoqiu Wu,  Li Li,  Yanfei Shen,  Keping Chen *
Obstetrics and GynaecologyHong Yu,  Yunlang Cai,  Danhong Peng,  Yang Shen,  Baofang Jin *
OphthalmologyJie Luan,  Chunhui Wei
OtolaryngologyZhichun Huang,  Baobin Sun
OncologyCailian Wang,  Lin Liu,  Haijun Zhang
AnesthesiologyJianjun Yang,  Xiaodong Qiu,  Quan Ren,  Jiangyan Xia *
Emergency Medicine

Haibo Qiu, Yi Yang, Yingzi Huang, Fengmei Guo, Ling Liu,

Songqiao Liu *

PsychologyYonggui Yuan
Traditional Chinese MedicineChangsong Wang,  Jianyun Gao,  Xinyi Zhu
NursingGuohong Li,  Changping Ju,  Cuirong Xu,  Haixia Feng *
Immunology

Lixin Wang, Jun Dou, Jihong Meng, Chuanlai Shen

Jianqiong Zhang, Fengshu Zhao, Chunguang Yan

Pathogenic BiologyDaqing Gao, Ruili Yang
Pathology and pathophysiology

Pingsheng Chen, Jie Zheng, Peilin Huang, Weiping Yu

Chuanlu Shen, Qiusha Tang, Lihua Zhang, Aifeng Zhang

Human Anatomy and HistologyPeidang Liu,  Haiqin Lv
Medical Molecular Biology

Liudi Yuan, Dayong Wang, Xiaohua Mao, Daoyong Wang

Shufeng Li, Sheng Zhao, Ming Zhong *

PharmacologyHonghong Yao,  Xiaodong Wu,  Hua Liu,  Hua Shao,  Xinjian Zhu *
Biology

Genetics, Neurobiology, Developmental Biology, Physiology

Chunjie Zhao,  Jianqiong Zhang,  Hong Fan,  Jie Chao,  Lijie Liu,

Zehui Hong,  Lijuan Zhu *

(Enrollment, please see the Life Science Institute website)

Note: In principle, the 2017 new batch of Master student advisor (with *) will not be enrolled.